تادز - Tods

فیلیپو دال واله در اواخر دهه 1920 کسب و کار تولید کفش را از زیرزمینی آغاز کرد. در دهه 1970 شروع به تولید کفش برای فروشگاه های بزرگ آمریکایی کرد. دیگو در اوایل دهه 1980 استراتژی های بازاریابی نوآورانه ای را ارائه کرد، روند تولیدات دست ساز را حفظ کرد و به ایجاد برند های تادز، هوگان و فی ادامه داد . تادز فروشگاه های متعددی در سراسر جهان دارد، از جمله فروشگاه های بزرگ در اروپا، ایاالت متحده، چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ، اندونزی و استرالیا.
< 1 >