×
برند فرانسوى قديمى و لوكس كه در سال ١٨٥٨ توسط  Frederic Boucheron در پاريس فعالیت خود را شروع كرد. او را يكى از اساتيد جواهرات فرانسه نيز به شمار مى آورند. پس از مرگ او در سال ١٩٠٢ خاندان او اداره اين كمپانى را به عهده گرفتند و در سال ١٩٩٤ اين برند به كمپانى Schweizerhall فروخته شد . از سال ٢٠٠٠ اين برند جزء هولدينگ بزرگ فرانسوى Kering شد ، كه صاحب امتياز برندهاى بزرگى مي باشد. طرح های بینظير جواهرات و همچنين طرح های عينک اين برند از 2007 تا انتهای 2017 در کمپانی کرينگ طراحی و توليد شده است. اين برند را نه فقط با جواهرات آن بلكه با عینک ، ساعت ، عطر نيز مى شناسند. بوشرون برای خانواده های سلطنتی روسيه و بريتانيا جواهرات طراحی کرده اند و بخشی از جواهرات ملکه اليزابت ، توسط اين کمپانی ساخته شده است. اين برند اکنون نيز جزء گران ترين برندهای جواهر دنيا محسوب میشود.
<< 1 >>