پليس - Police

در سال 1978 برادران دریگو شرکتی با نام چارم لونتس را با 30 کارگر تاسیس کردند. ابتدا عینک های آفتابی، فریم و اجزا لنزها تولید می شد. در سال 1983 برادران دریگو برند پلیس را به عنوان اولین برند شرکت خود به عموم معرفی کردند. ایده اصلی این بود که طراحی دنیای مد را در بازار عینک آفتابی که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، ارائه دهند. به گونه ای که تایید کننده و الهام بخش یک سبک جدید و نشان دهنده کلکسیونی متفاوت از عینک ها باشد. این عینک ها که در ابتدا با هدف حفاظت چشم از اشعه های مضر نور خورشید طراحی شده بود، بعدها رنگ و بوی اکسسوری به خود گرفت. برند پلیس، با توجه به سیاست ها و استراتژی هایی که داشت، از همان آغاز به عنوان یک برند ایتالیایی با ویژگی های قدرتمند شناخته شد و به صورت بین المللی از تمام نقاط جهان مورد توجه قرار گرفت.
< 1 >