پوملاتو - Pomellato

پوملاتو یک برند لوکس جواهرات است که در سال ۱۹۶۷ توسط پینو رابولینی تاسیس شد. دفتر مرکزی آن در میالن ایتالیا واقع شده است. در حال حاضر پومالتو در میان پنج شرکت برتر فروش جواهراالت در اروپا قرار گرفته است. پومالتو بیش از بیست بوتیک در سراسر جهان از جمله پاریس، مادرید، سنگاپور، مسکو، نیویورک، دبی، جده و بیروت دارد. جواهراتی که این برند تولید میکنند دارای ویژگی های ممتازی هستند و به آسانی قابل تشخیص هستند. تاکید بر فرمهای گرد و تراش ملایم ، از جمله ی این ویژگی های خاص است. در سال ۱۹۹۵ پوملاتو برند دوم خود به نام دودو را، راه اندازی کرد. دودو نام یک پرنده منقرض شده است و پوملاتو با هدف جلب نگاه ها به مقوله حفظ منابع طبیعی این نام را انتخاب نمود. در سال ۲۰۱۳ کمپانی کرینگ ، پوملاتو را خرید و به شرکت های زیرمجموعه خود افزود.
< >