برنامه هفتگی معاینه چشم

لطفا جهت تعیین وقت معاینه با شماره 02188088050 بخش طبی تماس حاصل فرمایید

روز ساعت
دوشنبه ساعت 16:30 الی 19:30 - با هماهنگی قبلی
سه شنبه ساعت 17 الی 20 - با هماهنگی قبلی
پنج شنبه ساعت 11 الی 14 - با هماهنگی قبلی
جمعه ساعت 10 الی 13 - با هماهنگی قبلی